Disclaimer

Dit is een niet-commerciële website. Alle getoonde modellen komen uit mijn eigen collectie en zijn niet te koop. Zelfgebouwde modellen worden gemaakt in een beperkte oplage (1 of 2 stuks), en enkel voor mijn eigen verzameling. Voor het kopen van een 'standaard' model verwijs ik naar de winkels op de Links-pagina.

Het is iedereen toegestaan een link naar mijn website op te nemen op zijn/haar website, echter enkel indien gelinkt wordt naar de startpagina. Het direct linken naar afzonderlijke pagina's op deze site (ofwel 'deeplinking') is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van deze site.

Op de Links-pagina kunnen bezoekers zelf links doorgeven. Enkel websites met een aan bouwmachines of modelbouw-hobby gerelateerd onderwerp zullen worden geplaatst.

Opmerking:
Ik distantieer mij van de inhoud van ALLE websites die genoemd worden op de Links-pagina. Het feit dat een site of forum vermeld staat op mijn website, betekent niet dat ik het eens ben met de inhoud van die site of dat forum.

Privacy

Op sommige pagina's van deze website wordt gebruik gemaakt van formulieren voor het verzenden van gegevens. Naast de zichtbare gegevens, hoofdzakelijk uw naam en e-mailadres, worden ook automatisch gegevens over uw verbinding verstuurd. De volgende informatie wordt verzonden:

Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan om te reageren op uw bericht. Persoonlijke informatie verzonden via de formulieren wordt nooit verstrekt aan derden.

Copyright

Alle foto's op deze website zijn zichtbaar en/of onzichtbaar voorzien van copyrightbescherming. Kopiëren, downloaden of anderszins opslaan van de foto's of video's van deze website, danwel het publiceren hiervan op andere domeinen of enig ander medium, is niet toegestaan. Het gebruik van foto's of video's van deze website is enkel mogelijk met schriftelijke toestemming van de webmaster en met vermelding van deze website als bron. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal te allen tijde actie worden ondernomen om het misbruik te stoppen.

Voor foto's op deze site waarbij een andere bron is vermeld, kan enkel door de rechtmatige eigenaar toestemming worden gegeven voor het gebruik van deze foto's buiten deze website. Voor deze foto's dient contact te worden opgenomen met de rechtmatige eigenaar, zoals vermeld in de copyrightvermelding.

NederlandsEnglish